Poradnik o tym, od czego zależy koszt przekładu przysięgłego

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego. Uzyskaj więcej informacji.

Na skuter otwarcia się Polski na firmy z większości państw świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Każdego dnia biura tłumaczeń sporządzają setki przysięgłych i zwykłych translacji na mniej bądź bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów indywidualnych, jak i różnych firm.

Pomimo, iż w internecie bez trudu można znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, wciąż nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich oferty jest nierzadko obowiązkowe, przykładowo jeśli musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie oszacować koszt tłumaczenia. Od czego wobec tego zależy cena przekładu?

Czas realizacji, język, typ tłumaczenia – to ma wpływ na ostateczną cenę usługi

Na to ile docelowo zapłacimy za tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe elementy:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest najczęściej o kilkanaście procent tańsze niż translacja w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego planujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków romańskich (włoski, hiszpański) czy germańskich (szwedzki, angielski) będzie z reguły tańszy aniżeli translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź zagadnienia, które opisuje dokument. Translacja prac naukowych, umów handlowych bądź referatów medycznych kosztuje więcej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej branży, lecz również stosowną wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji karygodnych błędów.
4. Termin realizacji przekładu. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować się na większy wydatek.

Tłumaczenie zwykłe a poświadczone

Trzeba podkreślić, że przekład wszelkiego typu dokumentów jak przykładowo prawo jazdy czy świadectwa szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu, jak również przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości i świadectw, natomiast w razie konieczności realizacji tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi wylicza się od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Top