Dla kogo przeznaczone są badania psychologiczne kierowców?

Na www.testybielsko.pl zlecisz badania kierowców Bielsko.

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też poznania cech psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania określonych prac. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy muszą poddać się badaniom psychotechnicznym, nierzadko bardzo się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego. Komplet badań składa się z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają określić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Uwzględniają między innymi neurotyzm, psychotyzm i ekstra- oraz introwersję. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, wirometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni jedynie pamiętać, by wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E. Przejść muszą je także osoby, które zamierzają wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek, a także na operatorów wózków widłowych. Należy podkreślić, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na skutek prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależy od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie pojazdu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy wykonać je tylko raz.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Top