Badania wysokościowe – czym są?

Chcesz sprawdzić, kto oferuje badania wysokościowe Bielsko? Na co czekasz? Koniecznie sprawdź http://www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której mnóstwo osób nie ma zbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się wyłącznie zgłębianiem relacji swoich pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi ogromną pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania pewnych zawodów. I tak, badania psychologiczne obowiązkowe są m.in w przypadku osób chcących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe praktycznie w niczym nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy temperamentu, osobowościowe, inteligencji. Ich ważnym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Dzięki testom aparaturowym jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy oraz wirometr. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują także wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Przekazywanie fałszywych informacji nikomu nie pomoże.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może wykonać badania wysokościowe. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno umiejętności, jak i wiedzę do przeprowadzania tego typu badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu na badanie okularów, jeżeli o konieczności ich noszenia zdecydował okulista.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Top