Nieszczelna klimatyzacja – najczęstsza awaria układu klimatyzacji samochodowej

Nieszczelna klimatyzacja to najczęściej spotykana awaria układu klimatyzacji samochodowej. Jak sprawdzić szczelność klimatyzacji w samochodzie? Jakie są objawy nieszczelnej klimatyzacji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz w tym artykule.

Czy nabijać nieszczelną klimatyzację?

Nabijanie nieszczelnej klimatyzacji nie ma sensu, gdyż jest to działanie szkodliwe dla środowiska, niezgodne z przepisami UE, a przede wszystkim – jest niekorzystne dla klienta.

Nieszczelna klimatyzacja w samochodzie to problem, z którym klienci odwiedzają warsztaty samochodowe przede wszystkim wiosną (kiedy przypominają sobie o istnieniu klimatyzacji) lub po zakupie używanego samochodu. W tym drugim przypadku, najczęściej stają się oni ofiarami oszustwa, ponieważ sprzedający pojazd użył popularnego argumentu – “klimatyzacja sprawna, tylko nie nabita”. Warto pamiętać o tym, że sprawnej klimatyzacji nie trzeba “nabijać”.

„Nabijanie klimatyzacji”, czyli uzupełnianie poziomu czynnika chłodzącego w nieszczelnej klimatyzacji, można porównać do uzupełniania poziomu płynu w nieszczelnym układzie chłodniczym albo oleju w nieszczelnym układzie smarowania. W każdym z tych przypadków jest to działanie pozbawione sensu. Klient traci pieniądze, a środowisko cierpi, ponieważ wyciekający gaz i płyny eksploatacyjne zanieczyszczają je. Dobra szczelność klimatyzacji to podstawa.

Najpopularniejsze awarie układu klimatyzacji

– W układach klimatyzacji samochodowej, jakie naprawiamy w naszej sieci warsztatów, najczęstsze są rozszczelnienia spowodowane naturalnym zużyciem lub urazami mechanicznymi (przewody, skraplacz). Druga często występująca awaria to zatarcia kompresora spowodowane brakiem regularnego serwisu lub kupowaniem części używanych niewiadomego pochodzenia na portalach aukcyjnych – powiedział Rafał Kędziorek, manager ds. rozwoju sieci N!Auto/N!Truck.

– Jeśli chodzi o najczęstsze awarie układu klimatyzacji to można wymienić wiele usterek i każda jest spowodowana inną przyczyną. Ale zdecydowanie najczęściej spotykana jest nieszczelność w układzie klimatyzacji. Uszkodzeniu ulega również często mechanizm załączania kompresora oraz sam kompresor klimatyzacji. Uszkodzeniom tym również może towarzyszyć niesprawna instalacja elektryczna. To są najczęstsze przyczyny awarii – powiedział Mariusz Błaszczyk, prowadzący warsztat Auto Serwis Błaszczyk w Biłgoraju.

Nieszczelność klimatyzacji – to najczęściej spotykana awaria. Nieszczelności powodują „ucieczkę” czynnika chłodzącego, przez co układ klimatyzacji jest coraz mniej wydajny, aż w końcu całkowicie traci możliwość chłodzenia.

Dlaczego dochodzi do uszkodzenia kompresora klimatyzacji? Jednym z możliwych powodów jest to, że poprzez nieszczelności wycieka także olej, przeznaczony do smarowania sprężarki. Standardowo krąży on wraz z czynnikiem chłodzącym w układzie klimatyzacji. Z powodu braku oleju sprężarka się zaciera.

Nieszczelna klimatyzacja w samochodzie – przyczyny

Szczelność klimatyzacji jest niezbędna do tego, aby ten układ mógł działać we właściwy sposób. Jednak w trakcie eksploatacji pojazdu pojawiają się nieszczelności. Mogą być one spowodowane zużyciem materiału (np. starzenia się gumy, korozji przewodów metalowych), a także pojawić się na skutek drgań albo udziału auta w kolizji/wypadku.

Najczęstszymi źródłami nieszczelności w układzie klimatyzacji samochodowej są:

 • luźne przyłącza;
 • uszkodzone lub zużyte uszczelki;
 • uszkodzone przewody metalowe (np. skorodowane);
 • uszkodzone przewody elastyczne;
 • uszkodzone mechanicznie elementy składowe układu klimatyzacji, np. uszkodzony skraplacz.

Warto poinformować klienta, że nabijanie nieszczelnej klimatyzacji mija się z celem. O tym, czy jest szczelna, można przekonać się dopiero po przeprowadzonym badaniu. Jeśli nieszczelności w układzie klimatyzacji są małe, układ będzie działał właściwie tylko przez pewien czas. Jeśli nieszczelności są duże, układ klimatyzacji przestanie chłodzić bardzo szybko.

Nieszczelna klimatyzacja – objawy

Do najczęstszych objawów nieszczelnego układu klimatyzacji należą:

 • niska skuteczność chłodzenia, pomimo tego, że układ jest kompletny, a sprężarka pracuje;
 • całkowity brak chłodzenia, pomimo tego, że układ jest kompletny, a sprężarka pracuje;
 • zbyt niskie wartości wysokiego i niskiego ciśnienia;
 • pęcherzyki powietrza widoczne przez szybę inspekcyjną filtra – osuszacza układu klimatyzacji;
 • wycieki czynnika chłodniczego spod elementu termoczułego, objawiające się między innymi obecnością lodu na przewodach skraplacza i wokół zaworu rozprężnego;
 • zbyt wysokie wartości ciśnienia w obwodzie wysokiego ciśnienia i zbyt niskie wartości ciśnienia w obwodzie wysokiego ciśnienia, spowodowane najczęściej wyciekami czynnika chłodzącego ze sprężarki.

Szczelność klimatyzacji – co dokładnie należy sprawdzić?

Aby sprawdzić szczelność, należy sprawdzić następujące elementy składowe układu klimatyzacji:

 • Przyłącza i złącza serwisowe klimatyzacji – służą do podłączenia urządzenia serwisowego (np. stacji klimatyzacji) celem dalszej diagnostyki układu.
 • Przewody elastyczne i metalowe klimatyzacji – pęknięty przewód klimatyzacji jest powodem wycieku czynnika chłodniczego i oleju mineralnego, którego zadaniem jest smarowanie sprężarki. Klimatyzacja prawdopodobnie będzie pracować dalej, ale jej sprawność będzie coraz słabsza.
 • Sprężarka klimatyzacji (kompresor klimatyzacji) – to najważniejsza część układu klimatyzacji. Jej zadaniem jest zapewnienie właściwego przepływu czynnika chłodniczego w zamkniętym i szczelnym układzie.
 • Skraplacz klimatyzacji (chłodnica klimatyzacji) – to tutaj trafia odparowany czynnik, gdzie ponownie zmienia stan skupienia na ciekły. Jest to proces, któremu towarzyszy oddawanie ciepła.
 • Parownik klimatyzacji – jego zadaniem jest odbieranie ciepła z powietrza dostarczanego do układu wentylacji. Zimny czynnik chłodniczy przepływa przez rurki parownika, a parownik odbiera ciepło z otaczającego rurki powietrza. Pod wpływem temperatury dochodzi do rozprężenia czynniku chłodniczego z postaci ciekłej do gazowej.
 • Filtr osuszacz klimatyzacji – jego zadaniem jest wychwytywanie i usuwanie wody nagromadzonej w powietrzu.
 • Przełącznik ciśnieniowy klimatyzacji – służy do włączania oraz wyłączania sprężarki. Jego poprawne działanie jest konieczne do właściwej pracy układu klimatyzacji w samochodzie.
 • Zawór rozprężny klimatyzacji – znajduje się między filtrem osuszaczem a parownikiem. Reguluje przepływ czynnika chłodniczego do parownika.

Jak sprawdzić szczelność klimatyzacji w samochodzie?

Szczelność klimatyzacji w samochodzie można sprawdzić w następujący sposób:

 • Za pomocą środka kontrastowego, dodawanego do czynnika chłodzącego. Środek kontrastowy wydostaje się wraz z gazem w miejscach, w których są nieszczelności i zabarwia je. Zabarwienia są widoczne w świetle lampy ultrafioletowej.
 • Po opróżnieniu układu klimatyzacji i napełnieniu go mieszaniną azotu oraz dodatkiem (do 5%) wodoru. Następnie należy zastosować elektroniczny czujnik, którego sonda pomiarowa wykrywa wodór.
 • Poprzez zastosowanie specjalnej pianki do sprawdzania szczelności. Należy nią spryskać wszystkie złącza i przyłącza. W miejscach, w których są wycieki, tworzą się bąbelki.
 • Poprzez napełnienie opróżnionego układu azotem (do 12 bar), a następnie obserwację parametrów ciśnienia. Dodatkowo można zastosować piankę do sprawdzania nieszczelności.

Najlepszą metodą naprawy jest wymiana uszkodzonych elementów (złączy, uszczelek itd.) na nowe. Pośrednią metodą naprawy jest zastosowanie uszczelniacza chemicznego, dodawanego do czynnika chłodzącego, jednak jest to metoda dość ryzykowna. W przypadku niskiej jakości uszczelniacza, możliwą konsekwencją będzie zatarcie kompresora klimatyzacji.

Źródło tekstu: https://motofocus.pl/czesci-samochodowe/93017/nieszczelna-klimatyzacja-objawy-naprawa

Top