Żywność ekologiczna – czym różni się od konwencjonalnej?

Dalsze informacje o zdrowej żywności ekologicznej.

Od prężnego rozkwitu branży żywieniowej, który obserwujemy od zeszłego stulecia, artykuły konsumowane przez nas na co dzień zaczęto często wypełniać przeróżnymi substancjami wydłużającymi ich żywotność. Jednakże razem z dojrzewającą świadomością odbiorców odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć działanie na ich zdrowie, ostatnio coraz częściej poszukują oni towarów wytworzonych z żywności nieprzetworzonej.

Żywność eko – rośliny hodowane z zachowaniem głównych obostrzeń rolnictwa ekologicznego

Aby jakiś wyrób dostępny w Polsce mógł tytułować się „eko”, musi sprostać kilku warunkom. Żywność eko oraz artykuły z niej wykonane muszą pozyskać określone certyfikaty przyznawane przez desygnowane do tego instytucje. Fundamentalnym jednak przymiotem spożywczych produktów eko jest to, że użyte do ich przygotowania owoce oraz warzywa hodowano według kluczowych obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie korzystali z syntetycznych środków protekcji roślin ani nawozów mogących mieć niekorzystny wpływ nie tylko na zdrowie ludzi, lecz które także szkodzą otoczeniu. Niektóre wszak nawozy zanieczyszczają wody gruntowe czy powodują zakwaszenie gleby, a opryski upraw chemicznymi pestycydami nieraz skutkują śmiercią pożytecznych organizmów. Z kolei ekologiczna uprawa sprawia, że rośliny posiadają niższą zawartość azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to oznacza, że mniej tych niezdrowych substancji przeniknie do organizmu ich konsumentów.

Co musi znaleźć się na etykiecie zdrowej żywności eko

Przetwory eko są poddawane nieprzerwanemu nadzorowi na każdym etapie produkcji, w tym też podczas przewozu i przechowywania. Co ważne, jeżeli przetwór spełnia kryteria, jego producent obok standardowych informacji między innymi o wadze netto, miejscu produkcji ingredientów, warunkach składowania, terminie trwałości i możliwych alergenach, musi dodatkowo obligatoryjnie wskazać numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej dany produkt oraz zamieścić logo produkcji ekologicznej UE, a więc białe gwiazdki, które tworzą w kształt liścia. Wypatrując żywności ekologicznej należy więc czytać wnikliwie etykiety produktów, a zamawiając je online w sklepie producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o przyznanych certyfikatach.

Nasze dane:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]

Top