Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Potrzebujesz kontenerów na śmieci? Wejdź na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są generowane w czasie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, a także odrzutów przemysłowych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z magazynowaniem i transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na odpady

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dostosowane do gromadzenia oraz przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, a także różnego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Top