Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Jeśli chcesz skorzystać z generatora not księgowych, koniecznie sprawdź flobo.io/generator-not/.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 100 lub 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, jednak nie większej niż 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, że notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, na dodatek bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednak uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez lata dobrych układów partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią prostego przeoczenia lub chwilowych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź darmowy generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach ustala się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności w firmach, które posiada też innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Top