Jesteś małym przedsiębiorcą? Możesz rozliczać podatek metodą kasową

Zajrzyj tutaj, jeżeli potrzebujesz szczegółowych wiadomości o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przeważnie rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie patrzy na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Z metody kasowej może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w sytuacji, kiedy muszą co jakiś czas dopominać się od kontrahenta wniesienia należności za sprzedane produkty czy też zrealizowane usługi. Jeśli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków na czas i w rezultacie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na względzie wspomniany powyżej limit z tej metody może skorzystać zdecydowana większość rodzimych przedsiębiorców, jednak powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa również w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do dokładnego monitorowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe często odradzają niewielkim biznesom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Przeważnie przyczyną tego jest kwestia regularnego kontrolowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do dokładnego ich śledzenia, aby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring przelewów przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznego monitoringu należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Top