Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Więcej szczegółów o automatycznej windykacji znajdziesz tutaj.

Jest sporo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – regularne ponawianie prośby o wniesienie opłaty

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego wszczyna się względem dłużnika różne czynności zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta droga windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc generuje podobną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony w określonym terminie bez wątpienia się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – skonfiguruj swoje harmonogramy działań

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może dodać swoje harmonogramy czynności wszczynanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, następnymi etapami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeżeli wyliczone powyżej kroki zadziałają, Flobo prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących przelewów, a po paru miesiącach bywa też przyczyną znacznej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Top