Strona główna » Finanse i rachunkowość

Jest sporo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych. Windykacja polubowna – regularne ponawianie prośby o wniesienie opłaty Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności na drodze windykacji. Choć […]

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a […]

Mass collect jest usługą, która pozwala na błyskawiczną weryfikację wpłat. Prezentujemy w skrócie, jak funkcjonuje mass collect i w jaki sposób upraszcza pracę dużym i małym przedsiębiorstwom. Mass collect – gdzie taka usługa jest pomocna? Działanie usługi mass collect jest w rzeczywistości niesłychanie proste. Polega na przydzieleniu każdemu klientowi niepowtarzalnego numeru rachunku, który staje się […]

Prowadzący własne przedsiębiorstwa wciąż szukają rozwiązań, które pozwolą im w prosty sposób zmniejszyć wydatki na działalność, a przy tym zredukować czas zarezerwowany na wykonywanie niektórych procesów wewnętrznych. Polska aplikacja Flobo, będąca jedną z pierwszych na naszym rynku aplikacji typu Finance Automation, umożliwia nie tylko automatyczne księgowanie przelewów, ale również obsługuje windykację zaległych należności. Automatyczne księgowanie […]

Co to jest faktoring odwrotny? Faktoring odwrotny polega na finansowaniu bieżących zobowiązań handlowych przedsiębiorstwa. Ta sama usługa jest dostępna pod różnymi określeniami. W przeciwieństwie do klasycznego faktoringu model odwrotny jest skierowany do nabywców towarów i usług, nie do podmiotów sprzedających, stąd jego inna nazwa – faktoring kupiecki. Funkcjonuje również jako faktoring dłużny, faktoring odwrócony czy […]

Top